Klauzula RODO


Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną , której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –RODO, którego wymogi obowiązują od 25 maja 2018 r. Nowe znacznie bardziej rozbudowane regulacje wymagają poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, a także prawach i obowiązkach przysługujących odpowiednio Państwu, jak i administratorowi danych (Biuro Rachunkowe AMER)

RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

  1. Administrator:

 

Administratorem , czyli podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane jest Biuro Rachunkowe AMER Mariola Amer , 80-299 Gdańsk, ul. Okrętowa 2

 

  1. Zakres danych:

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych : dane identyfikacyjne ( imię, nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, adres), dane kontaktowe: ( nr telefonu, adres poczty elektronicznej).

  1. Cele i podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej z Tobą umowy , wewnętrznych celów administracyjnych firmy, świadczenia usług sprzedaży. Dodatkowo w celu przesłania ofert, reklamacji czy zapytań, które do nas kierujesz. Kolejnym ważnym aspektem są przepisy prawa , które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  1. Odbiorcy danych :

Państwa dane otrzymaliśmy podczas przystąpienia do zamówienia , a także gdy kontaktowałeś się z nami , wysyłałeś zapytania lub zamówienie , podpisywałeś z nami umowę o współpracy.
* Odbiorcą Państwa danych dodatkowo będą firmy: wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów, podmioty realizujące działania windykacyjne ,kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, firmy archiwizujące dokumentację, księgowe, pocztowe, drukarskie, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe, kurierskie, oraz dostawcy usług lub produktów, działających na rzecz Biura Rachunkowego AMER.

  • Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

 

  1. Okres przechowywania

Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz maksymalnie 10 lat po jej zakończeniu celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego, rachunkowego. W celach marketingowych oraz w przypadku programów lojalnościowych tylko przez okres trwania umowy lub do zakończenia akcji promocyjnych.

 

  1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe

Tak, jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę i podjąć współpracę

  1. Pouczenie o prawach

Twoim prawem wynikającym z RODO jest prawo
a) dostępu do treści swoich danych- w granicach art.15 RODO,
b) prawo do ich sprostowania- w granicach art.16 RODO,
c) ich usunięcia- w granicach art.17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania- w granicach art.18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych- w granicach art.20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub email:biuroamer@gmail.com , z dopiskiem „ dane osobowe”

  1. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez B.R. AMER do organu nadzorczego.

Więcej informacji możesz uzyskać : Biuro Rachunkowe AMER – Mariola Amer , 80-299 Gdańsk , ul. Okrętowa 2 , biuroamer@gmail.com , Tel. 605042328


Zadzwoń do Nas