Rezygnuję z własnej księgowości

Masz firmę i chciałbyś swój czas wykorzystać na efektywną realizację celów działalności.

Tymczasem, posiadając specjalistyczne działy, które zajmują się księgowością, finansami, płacami, kadrami, sprawozdawczością, musisz zatrudniać pracowników. Jest to bardzo kosztowne i jako pracodawca zobowiązany jesteś do spełniania szeregu obowiązków, do znajomości i przestrzegania przepisów Prawa Pracy.

Najlepszym rozwiązaniem jest powierzyć te zadania biuru rachunkowemu „Amer”. Naszym celem jest profesjonalna obsługa naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów, zapewniając kompleksową obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową, oraz reprezentujemy klienta przed właściwymi urzędami jak: US, ZUS, GUS, powiadamiamy o ważnych terminach.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług, zabezpieczające interesy naszych klientów.

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych na każdym etapie świadczenia usług.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Oferta

skierowana
dla Ciebie:

Zadzwoń do Nas